Search
Price range:
TIMELESS EDITION SITE
HETA HUMA
HETA HUMA
HETA HUMA
HETA HUMA
HETA HUMA

HETA HUMA

O/RefHETA HUMA
29.00 €
Stock Status
Sold Out

Presentation of the product

Presentation of the product

Product Description

Published by Le Dernier Cri - 2015 - France
15 x 21 cm - 296 pages in colours - Soft cover (silckscreened)

Books celebrating the Marseille and Sete exhibitions dedicated to japanese Garo magazine and to Heta Huma style - 40 years of underground art from Japan

Including : Suzy Amakane - Oki  Chu - Y.oshikazu Ebisu – Chihiro Fukushi - Pyoshifumux Fumix - Yuka Goto - Emu & Arizona Hamadaraka - Ysaku  Hanakuma - Masayoshi Hanawa - Motohiro Hayakawa – Ichasu - Daisuke Ichiba – Jiro Ishikawa - Atsuhiro Ito - Keiji Ito – Shintaro Kago - Wataru Kasasahara - Kosuke Kawamura - Suehiro Maruo - Hideyasu Moto - Nekojiru-Y - Takashi Nemoto – Nirotaka - H.iroyuki Nisougi - Maya Nukumizu - Hitoshi Odajima – Shigehiro Okada – Keiti Ota - Picopico – Imiri Sakabashira - Norihiro Sekitani - Kotobuki Shiriagari – Tagami - Keiichi Tanaami - Tetsunori Tawaraya - Mimiyo Tomozawa - Kyoichi Tsuzuki – King Terry Yumura

Limited to  1500 copiesSend this page to your friend

Entrer the third letter of the word MRNI

Leave your feedback on this product

To write a review on this product, please sign in to your account.
If you do not have an account, create one now.
Be the first to write a review on this product.

You may also like…

You may also like…

Your Recent History

Your Recent History